Dn
k
k
j

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach może kojarzyć się z podawaniem gotowych rozwiązań, jednak żadna terapia nie podaje gotowych rozwiązań. TSR jest podejściem, które pomaga konstruować rozwiązania, dochodzić do zmian, zdawać sobie sprawę z tego, co chcemy aby się w naszym życiu zmieniło i/lub co potrzebujemy aby się zmieniło po to, aby problem zniknął. Celem TSR nie jest samo rozwiązywanie problemów, a tworzenie rozwiązań.

Celem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) jest znalezienie najlepszego rozwiązania sytuacji, w której znajduje się Klient w jak najkrótszym czasie. Klient traktowany jest jako ekspert od swojego życia. To Klient wyznacza cele i postępy terapii, a także decyduje o czasie jej zakończenia. Rola terapeuty polega na prowadzeniu spotkań w taki sposób, aby pomóc Klientowi w sformułowaniu celu i odnalezieniu metod jego realizacji.

Kierunek pracy zależy od tego co Klient uważa za najważniejsze. Terapeuta pomaga Klientowi stworzyć wizję preferowanej przyszłości i wspomagam zmianę bazując na mocnych stronach Klienta. Wydobywanie i wzmacnianie mocnych stron daje szansę na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Mała zmiana wywołuje dużą zmianę na zasadzie efektu kuli śniegowej. Atmosfera spotkań terapeutycznych jest nasycona tym, co w danym człowieku jest dobre i korzystne dla niego.

hands, puzzle pieces, connect-20333.jpg

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i w zależności od potrzeb i celów terapii, korzystamy z technik i narzędzi różnych nurtów terapeutycznych.

Racjonalna Terapia Zachowania

Podstawą Racjonalnej Terapii Zachowania jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Założenie to jest oparte na filozofii stoickiej. Czołowy jej przedstawiciel – Epiktet powiedział „Nie zdarzenia nas smucą, ale to jak je widzimy“. To my sami wprowadzamy się w cierpienie emocjonalne poprzez różnego rodzaju irracjonalne myśli i niezdrowy dialog wewnętrzny.
 

Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy Klienta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone – i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe. W trakcie terapii Klient uczy się technik samopomocowych z wykorzystaniem psychoedukacji, uczy się śledzić swoje myśli i ich powiązania z nastrojem.

psychology, mind, thoughts-2419595.jpg