Terapia par

To forma terapii, w której uczestniczy para i terapeuta. Terapia skierowana jest do par przeżywających kryzys w związku i chcących odbudować relację, przywrócić stan równowagi. Kluczowym elementem w tej formie pomocy jest relacja między dwojgiem ludzi – to jak ona wpływa na ich funkcjonowanie w związku, na sposoby reagowania i radzenia sobie z kryzysami. Jeżeli mimo motywacji i woli do zmiany, jakość relacji ulega pogorszeniu terapia lub konsultacja może być dobrym wyborem na drodze do rozwiązania. Niepowodzenia w budowaniu relacji tworzą klimat frustracji i wzajemnych oskarżeń. Pojawiające się niedomówienia, elementy zdrady, zazdrości czy klimat konfliktu utrudniają wspólną egzystencję.  Najczęstszymi problemami par, powodującymi konflikt i kryzys są: problemy w komunikacji, nierozwiązane sprawy z przeszłości, odmienne oczekiwania, urazy, niewierność. Na terapii staramy się wzajemnie odbudować zaufanie i pozytywną perspektywę zmiany – tworzymy rozwiązania i określamy wspólne kierunki zmiany na lepsze.

Podczas spotkań razem szukamy rozwiązań problemów i trudności par/małżeństw, które:

 • chcą poprawić relację między sobą,
 • chcą poprawić relację między sobą,
 • potrzebują pomocy przy określeniu jasności i pewności przy podjęciu wspólnych ważnych decyzji,
 • potrzebują pomocy przy określeniu jasności i pewności przy podjęciu wspólnych ważnych decyzji,
 • chcą podjąć próbę porozumienia się, by świadomie podjąć decyzję o naprawie związku, separacji lub rozwodzie.
brain, heart, mind-5371476.jpg

Każdy problem można rozwiązać, dlatego w gabinecie pracujemy razem i poszukujemy rozwiązań w sytuacjach:

 
 • rozwodu oraz sytuacji okołorozwodowych,
 • zdrad i próblemów budowania zaufania w stosunku do partnerów,
 • konfliktów małżeńskich oraz przemocy domowej,
 • trudności po stracie bliskiej osoby,
 • pomocy w przejściu przez trudny okres,
 • zadbanie o dzieci i ich dobrostan podczas kryzysowych wydarzeń, które dotknęły rodzinę,
terapia par, terapia małżeńska, kryzys w związku

KRYZYSY W ZWIĄZKU SĄ SYTUACJĄ NORMALNĄ I NATURALNĄ

Każda z par szuka rozwiązań jak najbardziej dostosowanych do dynamiki swojego związku. Dobra relacja, współpraca, zrozumienie budują poczucie harmonii w związku. Częstym powodem zgłaszania się par do gabinetu jest pogarszająca się relacja między potrzebami, wartościami i celami jakimi kierują się partnerzy. Tworzą się dwa odmienne, czasami wykluczające się sposoby realizowania potrzeb, wartości i celów. Jednym z celów terapii może być odbudowanie pierwotnej harmonii lub budowanie nowych sposobów funkcjonowania akceptowalnego dla obojga/obojgu partnerów.

Zapraszamy pary, które znalazły się w kryzysie, które pragną poprawy jakości związku i szukają pomocy oraz wsparcia w trudnościach z jakim się mierzą. Przyjście na pierwszą konsultację do gabinetu nie zobowiązuje do podjęcia procesu terapeutycznego. Ważny jest pierwszy krok – to często początek budowania rozwiązania.

Zapraszamy również na spotkania diagnostyczne pary, które utknęły i same nie wiedzą, w którą stronę pójść: ratować związek w terapii czy podjąć decyzję o rozstaniu.